Apie Mus

Viešoji įstaiga Pajūrio ambulatorija savo veiklą pradėjo 1997 m. lapkričio 3 d. Steigėjas- Šilalės rajono savivaldybė.

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 1999-01-21 išduota licencija Nr. 182 verstis asmens sveikatos priežiūros veikla. Licencija atnaujinta 2018-02-12.

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Odontologinės priežiūros(pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijos 2004-10-28 sprendimu Nr.2 išduota licencija Nr.00770 verstis odontologijos praktika pagal
gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją.

Viešąjai įstaigai Pajūrio ambulatorijai priklauso Žvingių medicinos punktas.

Mes siekiame būti šiuolaikiški, specialiomis akcijomis, programomis ir įvairiomis informavimo priemonėmis šviesti savo pacientus sveikatos priežiūros klausimais, konsultuoti jiems rūpimais klausimais.